Хотелиери, приютили бежанци от Украйна, ще получават по 40 лева на ден за украинец

С решение на българското правителство всички бягащи от военните действия в Украйна, влезли на територията на България от 24 февруари насам, получават временна закрила, съгласно РМС № 144 от 10 март 2022 година за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България.

Контролът за влизане на българска територия на всички гранични пунктове е облекчен, като е осигурен допълнителен капацитет за посрещане в режим 24/7.

Право на временна закрила имат всички украинци, напуснали страната след 24 февруари 2022 година, като лицата трябва да се регистрират до 31 март 2022 година, за да им бъде издаден регистрационен документ (ламинирана карта) със снимка и QR код. Регистрацията се осъществява на граничния пункт.

Предвидени са необходимите условия за информиране, посрещане на спешни нужди, съдействие за възрастни и деца, охрана, мобилна комуникация, сигурна зона за транспорт и насочване към места за настаняване.

Получилите временна закрила имат право на помощ за подслоняване и изхранване (закуска, обяд и вечеря) в места за настаняване – в общ размер на 40 лева на ден без ДДС (условието важи и за лицата под 18 години), в това число туристически данък, за срок от 3 месеца. Същата помощ получават и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда у нас, но за срок от 1 месец от датата на заявяването.

Сумата ще се предоставя на хотелиери, осъществяващи настаняване и изхранване на разселени лица от Република Украйна в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър. Също така помощта се предвижда да се използва в обектите на Националния осигурителен институт, болници, лечебни центрове и почивни станции, собственост на държавата и Общините. За подслон ще бъдат използвани при възможност ученически и студентски общежития, центрове за личностно развитие, обекти на образователното министерство и висшите училища.

Всички места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, задължително следва да въвеждат данните в регистрите за настаняване съгласно член 116,  алинея 1 и алинея 5 от Закона за туризма в Единната система за туристическа информация, предвид това, че при заявяване на средствата ще се извършва проверка чрез системата.

Средствата ще се изплащат ежемесечно от бюджета на Министерството на туризма след одобрение от Министерския съвет, по предложение на министъра на туризма на база на фактически извършени разходи.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции, като приемът ще стартира, както следва:

За отчетния период от 24 февруари 2022 година  до 31 март 2022 година, ще започне в 10:00 часа на 1 април 2022 година до 16:30 часа на 5 април 2022 година.

За отчетния период от 1 април 2022 година до 30 април 2022 година, ще започне в 10:00 часа на 1 май 2022 година до 16:30 часа на 5 май 2022 година.

За отчетния период от 1 май 2022 година до 31 май 2022 година, ще започне в 10:00 часа на 1 юни 2022 година до 16:30 часа на 5 юни 2022 година.

Виж също...

Loading...