Комисия към Община Брезник класира на първо място Румяна Кръстева за младши експерт по образование, култура и други дейности

Румяна Кръстева е класираният на първо място кандидат за длъжността младши експерт по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, социални и младежки дейности към Община Брезник, става ясно от съобщение на сайта на общинската администрация.

В началото на месец март в град Брезник се проведе конкурс за длъжността в дирекция “Административно- правни отношения и финансово-счетоводнип и хуманитарни дейности” към Община Брезник. До втория етап на конкурса бяха допуснати трима кандидати, сред които и Румяна Кръстева.

Комисия, определена със заповед на кмета на община Брезник от 14 февруари 2022 година, е класирала на първо място Румяна Кръстева за длъжността младши експерт по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, социални и младежки дейности.

Виж също...

Loading...