Контролът за спазване на противоепидемичните мерки в област Перник продължава, за седмица здравни инспектори направиха 26 проверки

26 проверки за спазване на противоепидемичните мерки в област Перник са извършени в периода 7 – 13 март от Регионалната здравна инспекция.

През миналата седмица в региона са извършени 10 проверки от дирекция “Надзор на заразните болести” и 14 от отдел “Държавен здравен контрол” към дирекция “Обществено здраве”.

Проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

Виж също...

Loading...