РИОСВ до Община Брезник: Да се подобри достъпът за обслужване на контейнерите с препарати за растителна защита

30 контейнера с пестициди са били проверени в първите два месеца от 2022 година на територията на община Брезник. Проверките са били планови и са извършени от Регионалната инспекция по околната среда и водите-София, предаде репортер на Zapadno.com.

Контейнерите представляват Б-Б кубове. Те са стоманобетонови конструкции, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита. Безконтролно попадане на пестициди в природата е недопустимо, затова препаратите се съхраняват в такива контейнери, а състоянието на конструкциите се следи, докато не се предприемат стъпки за крайното им обезвреждане.

На територията на община Брезник контейнерите са ситуирани в землището на града и на село Кошарево, съгласно проект за излезлите от употреба препарати за растителна защита. В началото на тази година екоинспекторите са проверили 18 броя Б-Б кубове в град Брезник и още 12 броя в село Кошарево. При проверките е констатирано, че те са в добро техническо състояние и нямат нарушения на конструкцията.

Установено е, че площадките около контейнерите не са били почистени от дървесна и храстова растителност. Затова от Регионалната инспекция по околната среда и водите са дали предписания на кмета на община Брезник да организира почистването на площадките, с цел да се осигури достъп за тяхното обслужване. Срокът на предписанията все още не е изтекъл.

Виж също...

Loading...