Трън включи градската си тоалетна в Плана за развитие на общината, събират се мнения по документа преди обществено обсъждане през април

“Към настоящия момент Община Трън се определя като изостанал граничен и планински регион, но с естествени предпоставки за развитие на туризма.“ На тази база е стъпил Планът за интегрирано развитие на община Трън за периода 2021 – 2027 година, за който тече обществено обсъждане, научи репортер на Zapadno.com.

На сайта на администрацията е публикувана покана за публичен дебат по темата, като се разчита на активно участие на местните хора в подготовката на този важен стратегически планов документ. Обсъждането ще се проведе присъствено на 18 април 2022 година от 10:00 часа. Дотогава се приемат предложения на електронната поща на Общината.

В Плана за развитие четем за наличие на културни и природни забележителности, които местната власт е уточнила, че: „тепърва ще бъдат разработвани в интерес на икономическото процъфтяване на общината.“ Със съжаление чиновниците заявяват, че: „инвестиционният климат на местно ниво е изключително слаб и въпреки факта, че има случаи на интерес, до този момент няма осъществени реални и конкретни дейности в тази насока.“

Признава се, че „основен проблем в общината е замърсяването на водите и заустването в река Ерма на отпадните води от градската канализация.“ Загубите на вода се увеличават през годините до 75,1 процента за 2019 година, но местната администрация декларира, че „в община Трън няма водоснабдителен режим“. Също така е уточнено, че „в община Трън има система за разделно събиране на отпадъците“. Вероятно пропуск на авторите на Плана е, че сред административните сгради на Община Трън е включена градската тоалетна. По текста можем да съдим, че някой е препоръчал този обект да се изтрие от списъка, но видно от резултата – това до момента не е направено.

„Според официални данни на ГРАО-Перник към 25.01.2021 г. на територията на общината живеят 3096 души.“ – гласи Планът. Налице е „продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.“ Намалява населението в трудоспособна възраст, а като намаляват трудоспособните, спада безработицата, но се увеличава делът на подпомаганите лица, както и разходите за тях.

„Тенденцията в областта на животновъдството е низходяща“, гласи анализът в Плана. Земеделието и горското стопанство са основни източници на доходи. Горите в общината са от съществено значение. Веднъж – като източник на дървесина, а също и като възможност за дърводобив, който осигурява значителен брой работни места за населението.

„Делът на туризма в икономиката на Община Трън е недостатъчно разгърнат.“ – четем в Плана за развитие. „Общата констатация е, че на територията на общината местата за настаняване са по-малко от необходимите за развиване на по-мащабна туристическа дейност. Друг проблем на туристическото предлагане е липсата на съпътстващи атракции, които биха привлекли туристите да останат в града.“ Въпреки това местната власт вижда бъдещото желано и постижимо състояние на общината като: „Място за живеене с чиста природа, със специфичен културен облик и динамично развиващ се туризъм.“

Виж също...

Loading...