Аварийно-спасителният отряд към Община Брезник и формирование “Гасачи” към Община Трън са с общо 13 доброволци при стандарт за численост 35 човека

Общо 13 са доброволците в доброволните формирования към Общините Брезник и Трън, показва списък, който е актуален към 11 март 2022 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Регистрираните доброволни формирования, създадени от кметове на общини, съгласно член 41, алинея 1 от Закона за защита при бедствия. Общият брой на доброволците в доброволните формирования в област Перник е 49.

Към Община Брезник е създаден аварийно-спасителен отряд с 8 доброволци при стандарт за численост 20 човека.

Към Община Трън е създадено доброволно формирование “Гасачи” с 5 доброволци при стандарт за численост 15 човека.

Стандартът за численост се определя на база статистическите данни на Националния статистически институт от последното преброяване на населението през 2011 година и съобразно отдалечеността на общините от съставните части на Единна спасителна система.

Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система, като изпълняват основни дейности по защитата на населението, сред които спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване и други.

Виж също...

Loading...