Увеличава се броят на вземаните проби за изследване за Инфлуенца по птиците, Африканска чума по свинете и други болести по животните

Българската агенция по безопасност на храните и Българският ветеринарен съюз постигнаха съгласие за изпълнението на Национална програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите. Програмата е одобрена от Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

Срещата се състоя между изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните професор доктор Христо Даскалов, заместник-изпълнителния директор доктор Ангел Мавровски, председателя на Българския ветеринарен съюз доктор Трифон Цветков и председателя на областната структура на Българския ветеринарен съюз в град Враца доктор Мирослав Първанов.

Програмата ще бъде в изпълнение до 2024 година, като в нея са заложени редица нови елементи на база анализи на изпълнението на предходната програма. Въведен е нов подход и ще бъде увеличен броят на вземаните проби за изследване за болестите Инфлуенца по птиците, Африканска чума по свинете и Класическа чума по свинете, Бруцелоза по дребните преживни животни, Ку-треска и Нозематоза по пчелите.

Въведена е нова отделна програма „Инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест, левкоза“, която цели скрининг срещу тези заболявания и поетапно добиване на свободен статус за страната. Тази програма е на доброволен принцип.

Виж също...

Loading...