В покрайнините на Брезник инвеститор има намерение да изгради птицекланица и автономна фотоволтаична централа

Столичната фирма “БГ КАПРА” ЕООД има инвестиционно намерение за изграждане на птицекланица и автономна фотоволтаична централа за собствено потребеление в покрайнините на град Брезник, научи Zapadno.com от уведомление на сайта на брезнишката общинска администрация.

Комплексната инвестиционна инициатива се предвижда да бъде реализирана на територията на два поземлени имота, които се намират в местността “Равна шума” в землището на града. Имотите са частна собственост и видът им на територията е урбанизирана. Начинът на трайно ползване е за друг вид производствен, складов обект, а площите им съответно са 2 892 квадратни метра и 2 834 квадратни метра. Имотите се намират в близост край кравефермата в края на Брезник, под ридът Брезнишки гребен.

Фирма “БГ КАПРА” е регистрирана в София и развива дейности като производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, покупка на стока и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид и други. През 2021 година фирмата е обявила, че има инвестиционно намерение за изграждане на енергийно-ефективно предприятие за отглеждане на зеленчукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери в дупнишкото село Крайници.

Виж също...

Loading...