Още едно намерение за инвестиция в Брезник: Фирма възнамерява да изгради автомивка, за която очаква мнения и становища

Инвестиционно предложение за изграждане на автомивка в град Брезник е отправено, става ясно от съобщение на сайта на Общината.

Инвестиционното предложение е от фирма с адрес в град Брезник. С уведомлението си той уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за своето намерение. Към уведомлението няма подробна информация за самото изграждане на автомивката.

Всички които желаят да изразят мнение и становище могат да го направят писмено в Община Брезник или до Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...