Домакинства в град Брезник и село Конска ще бъдат включени в статистическо наблюдение на домакинските бюджети

Домакинства в община Брезник ще бъдат обхванати от статистическо наблюдение на домакинските бюджети, съобщиха за Zapadno.com от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

От началото на месец април Националният статистически институт ще започне провеждането на наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Наблюдението е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2022 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2022 година домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип, поясниха от пресцентъра на Националния статистически институт.

От община Брезник ще бъдат включени домакинства в град Брезник и село Конска. По 6 човека в домакинство ще бъдат обхванати чрез наблюдението, като домакинствата са определени. От община Трън не са предвидени домакинства, които да бъдат включени в наблюдението, добавиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

По време на своето участие домакинствата ще попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Наблюдението ще се осъществява с участието на анкетьори, които при първото си посещение в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на Националния статистически институт. Анкетьорите са задължени съгласно Закона за статистиката да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички държави от Европейския съюз и в редица страни по света. Евростат периодично използва данните от изследването за сравнение между държавите – членки на Европейския съюз.

Виж също...

Loading...