12 000 лева за апартамент в Трън ще платят наематели на общински имот, за да го придобият след разрешение на Общинския съвет

Разпореждане с недвижим имот, който е общинска собственост, са разглеждали членовете на трънския Общински съвет на свое заседание през месец март – показва протокол от заседанието, публикуван на сайта на местната администрация.

Недвижимият имот представлява апартамент в жилищен блок на улица “Вельо Стоянов“ в град Трън. Площта му е 44,21 квадратни метра с прилежащо мазе с площ от 7,28 квадратни метра.

До този момент жилището е било отдадено под наем на двама души. Те са подали заявление, че искат да закупят имота. Комисията от Общината е взела решение, че наемателите отговарят на условията и имат право да закупят апартамента. След изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, продажната цена на апартамента е определена на 11 905 лева.

Това решение и предложената цена са потвърдени с решение на общинските съветници от 24 март 2022 година.

Виж също...

Loading...