Пред пожарникари от област Перник и областния управител директорът на противопожарните команди в региона представи отчет за 2021 година

Областният управител Кирил Стоев присъства на представянето на анализ на дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник за 2021 година, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник очерта основните дейности през изминалата година, включени в следните направления:

– превантивна дейност;

– контрол по спазване на Закона за защита при бедствия;

– държавен противопожарен контрол;

– пожарогасителна и спасителна дейност;

– неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита;

– ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;

– разрешителна и търговска дейност на търговци по член 129 от Закона за МВР и на продукти за пожарогасене;

– оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования;

– координация на съставните части на единната спасителна система при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

– възстановяване и подпомагане;

– отбранително-мобилизационна подготовка;

– оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране.

Снимки: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...