Домакинства в Трънско и Брезнишко са включени в анкетно проучване за доходите и условията на живот през 2022 година

Домакинства в общините Брезник и Трън са част от анкетно проучване на Националния статистически институт за доходите и условията на живот през 2022 година, съобщиха за Zapadno.com от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През март от Националния статистически институт стартираха провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2022”. Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в регламента и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 9 200 домакинства, разпределени във всички области на страната. Извадката се състои от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова.

В периода март – май 2022 година избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

В анкетното проучване ще бъдат обхванати домакинства с по 8 човека в град Брезник, град Трън и трънското село Лева река.

Виж също...

Loading...