Пожароопасно в област Перник: От 15 април до края на ноември се забранява паленето на огън на по-малко от 100 метра до горите

Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Перник е издадена от областния управител Кирил Стоев. Пожароопасният сезон се определя за периода 15 април – 30 ноември 2022 година, видя Zapadno.com.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Собствениците на горски територии, съответно лицата, на които са предоставени за управление, да организират и осъществят изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита от пожари на територията на областта. Сред задълженията на собствениците на гори са поддържане постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

Регионална дирекция по горите-Кюстендил трябва да изпълнява регионалната си програма за опазване на горите от пожари за 2022 година. Освен това представители на горската дирекция и органите на пожарна безопасност и защита на населението трябва да извършват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

Кметовете на общини в област Перник, Регионална дирекция по горите- Кюстендил, Изпълнителна агенция по горите и противопожарната дирекция за региона трябва да са запознати със заповедта, тъй като от областната управа са разпратили нейни копия до институциите.

Снимка: Община Земен – архив

Виж също...

Loading...