Близо 860 човека от област Перник са починали за първите няколко месеца на 2022 година и са с 19 повече за същия период на 2021-а

През първото тримесечие на 2022 година броят на умрелите лица е 38 434, а коефициентът на обща смъртност – 22,6 промила. Коефициентите на смъртност са приравнени към годишни, като отношението на броя на умрелите през периода лица към средногодишното население е умножено по 365 дни и е разделено на дните през съответния период. Смъртността при мъжете е по-висока (24,5 промила) в сравнение с тази при жените (20,8 промила). Спрямо същия период на 2021 година смъртните случаи се увеличават с 1 590, или с 4,3 %, съобщиха от Националния статистически институт.

Най-висока смъртност през първото тримесечие на 2022 година е регистрирана през 6-тата седмица (7 февруари – 13 февруари) – 3 569, или 27,3 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи през първото тримесечие на 2022 година има през 13-тата седмица – 2 254 лица, или 17,2 промила.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през първото тримесечие на 2022 година спрямо средноседмичните стойности за периода 2017 – 2021 година е с най-висока положителна стойност през 6-тата седмица – 1 215 случая, или смъртността нараства с 51,6 % спрямо базовия период (2017 – 2021 година).

През първото тримесечие на периода 2017 – 2022 година възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдаваме слабо намаляване на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 30 до 69 години и леко увеличаване във възрастовата група 75 – 79 години.

Починалите в област Перник за първото тримесечие на тази година са 858 или с 19 лица повече за същия периода през 2021 година. През първото тримесечие на миналата година в региона са починали 839 лица.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...