Над 3 000 украинци са подпомогнати с по 375 лева от държавата, а около хиляда са започналите работа на трудов договор

953 украински граждани са започнали работа на трудов договор в България от 24 февруари до 7 април, показват данните на Националната агенция за приходите. За същия период мобилните екипи на Агенцията по заетостта са консултирали 4 100 бягащи от войната украинци и са ги информирали за възможностите за достъп до пазара на труда у нас, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

1 228 от тях са попълнили анкета за готовността им да започнат работа. Данните показват, че 68 % са готови да направят това веднага. 18 % обмислят да предприемат тази стъпка в период от 1 до 6 месеца, а 10 % са отговорили, че ще започнат работа, ако има осигурена грижа за децата им.

Близо две трети от анкетираните украинци са с висше образование, а 31 % са със средно. Едва 3 % са с основно и по-ниско образование. Данните на Агенцията по заетостта показват още, че 27 % от украинските граждани искат да започнат работа като офис – секретар. Всеки четвърти е посочил, че предпочита да е администратор в хотел, а 21 % желаят да работят като камериер. Сред най-предпочитаните професии са още работник в заведения за хранене и заведения, продавач-консултант, ресторантьор, оператор на компютър, касиер, готвач, работник в производство.

До 7 април 616 работодатели са потърсили посредничеството на бюрата по труда в страната за наемане на украински граждани. Подадени са заявки за 4 407 свободни работни места. Най-много от тях са в областта на индустриалните дейности, електротехниката, електрониката и автоматиката, химичните технологии, хранителните технологии, туризма и търговията.

Агенцията за социално подпомагане също оказва подкрепа на бягащите от войната украински граждани. В периода от 24 февруари до 12 април дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна са издали заповеди за отпускане на еднократна помощ до 375 лева на 3 147 украинци с предоставена временна закрила. Изплащането на средствата ще започне от 15 април.

Виж също...

Loading...