Брезник е в топ 3 по ръст на заплатите в периода 2016 – 2020 година, при пандемията има забавяне, но общината пак е сред добрите примери

Община Брезник е спомената като пример за позитивно развитие по отношение на средната работна заплата в страната, научи Zapadno.com.

Между 2016 и 2020 година ръстът на заплатите в Брезник е бил 83 процента. Информацията идва от анализ на Института за пазарна икономика на база данни от Националния статистически институт. Институтът за пазарна икономика създава интерактивни карти с лесно разбираемо представяне на статистическите данни. Най-новото им съобщение се отнася за средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната. Това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор.

„Положителните процеси преди пандемията водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2016-2020 година“, гласи анализът на Института за пазарна икономика. Средната заплата в 182 общини в страната бележи ръст между 40 и 60 процента за 5 години. Начело са малки общини, като в топ 3 влизат общините Крумовград и Брезник, където средната заплата нараства съответно с 88 % и 83 % за периода 2016 – 2020 година. „Последното е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, по-конкретно в сферата на строителството.

Големите общини – София, Пловдив и Варна, също бележат добър ръст – в рамките на 40 – 45 процента, принос за което има и динамиката в дигиталната сфера“, уточняват от икономистите. Въпреки пандемията, през 2020 година в почти всички общини в страната се отбелязва ръст на средната работна заплата.

На фона на общо забавяне, отново малки общини бележат значителен ръст. В това число Брезник, при който заплащането се е увеличило с 38 на сто. Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2020 година е в община Челопеч – 2 628 лева. Следващите в класацията са Козлодуй, Пирдоп и Раднево. Столична община е на 5-та позиция, а топ 10 в страната влизат още Гълъбово, Девня, Елин Пелин, Панагюрище и Божурище.

За поредна година най-високите заплати в страната са в индустриалните общини – на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, предприятия в енергийния сектор или се намират в периферията на големи икономически центрове.

Пълната информация по темата е достъпна на сайта на института на адрес: https://265obshtini.bg/map/219

Виж също...

Loading...