На вниманието на собствениците на недвижими имоти в 21 брезнишки села: Ще се събират документи за собственост, свързани с геодезическо заснемане

В края на месец април ще започне събиране на документи от собствениците на недвижими имоти в 21 населени места на територията на община Брезник, става ясно от съобщение от Служба по геодезия, картография и кадастър-Перник, публикувано на сайта на брезнишката общинска администрация.

Изготвен е график за събиране на документи и геодезическо заснемане на имоти в селата Арзан, Банище, Билинци, Брусник, Гоз, Горни Романци, Горна Секирна, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Конска, Кривонос, Муртинци, Непразненци, Озърновци, Ръжавец, Слаковци, Сопица, Станьовци и Ярославци. От края на месец април до средата на месец май в тези населени места ще се проведе анкета за събиране на документи за собственост и полски геодезически измервания по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на тези села.

Копия на документи ще могат да се представят и в кметствата на селата, Службата по геодезия, картография и кадастър в град Перник и на екипите по време на измерванията. Собствениците на недвижими имоти и носители на други вещни права, документи могат да се представят и на електронна поща: Breznik2021@cadastre.bg. Събраните копия на документи ще бъдат използвани единствено за целите на кадастралната карта и кадастралните регистри, уточняват от Службата по геодезия, картография и кадастър. Графикът за събиране на документи и геодезическо заснемане за всяко едно населено място може да откриете на сайта на Община Брезник.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...