Брезнишкото горско стопанство е сред териториалните поделения с най-голяма реализация на дървесина за годината или 11 616 кубически метра към края на март

Няма значително увеличение на цената на дървесината от страна на Югозападното държавно предприятие. Това съобщиха пред медиите представители на предприятието по повод протеста на „Браншова организация – Сдружение на дърводобивните и дървопреработвателните предприятия – ЮГОЗАПАД“. От сдружението твърдят, че има изкуствено създаден дефицит на дървесина, който води до високите и цени. Обявиха се и срещу електронните търгове. По този повод от Югозападното държавно предприятие изготвиха доклад за дейността си, който представиха пред медиите.

За 2021 година са реализирани общо 1 077 096 кубически метра, или се отчита 98 % изпълнение на планираното за годината количество (1 100 971 кубически метра). За 2022 година предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения от обхвата на дейност на Югозападното държавно предприятие е общо 1 078 219 кубически метра или 103 % спрямо горскостопанския план – 1 042 905 кубически метра.

Към 31 март 2022 година са договорирани 825 630 кубически метра (77 %) и са реализирани общо 189 061 кубически метра или се отчита 18 % изпълнение на планираното за годината количество. През изминалите три месеца на годината се констатира, че в по-голямата част от териториалните поделения, реализацията на дървесина се осъществяваше по график, като към 31 март 2022 година общата реализация на дървесина от териториалните поделения е с 16 281 кубически метра повече от отчетените количества дървесина през същия период на 2021 година.

В абсолютна стойност най-голяма реализация на дървесина отчитат териториалните поделения в: Кюстендил – 13 736 кубически метра, Самоков – 13 354 кубически метра, Брезник – 11 616 кубически метра, Ихтиман – 10 100 кубически метра, Гоце Делчев – 8 508 кубически метра и Невестино – 8 109 кубически метра. Отчитайки инфлационните процеси от предходната 2021 година началните цени за ползване на дървесина в това число услуга дърводобив и продажба на дървесина за 2022 година са увеличени с 10 %.

Предвид постоянно постъпващи в Югозападно държавно предприятие-Благоевград сигнали от дърводобивни фирми с искания да бъдат завишени още разценките за дърводобив и отчитайки високите наддавания при тръжните процедури за продажба на дървесина където началните цени се завишават с до 300 – 400 % предвиждаме увеличение на началните цени с още 20 на сто, като така общото увеличение за 2022 година ще достигне над 30 процента спрямо нивата от 2021 година.

Към 31 март 2022 година при предложена средна начална цена за продажба на действително добита дървесина от временен склад – 99 лева и 94 стотинки на кубичен метър средната достигната цена след наддаванията на търговете е 250 лева и 22 стотинки на кубичен метър (250 %).

Представители на протестиращите бяха поканени на среща в Югозападното държавно предприятие, за да бъдат обсъдени техните искания, но те отказаха.

Виж също...

Loading...