Секретарите на 5 читалища в Брезнишко се обучаваха как да реагират при наводнения и последващи кризи

Секретари на читалища от община Брезник взеха участие в обучителен семинар, съобщиха за Zapadno.com от Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”-Перник.

На 12 и 13 април в сградата на Главна дирекция “Противопожарна безопасност и защита на населението” в София се проведе двудневен обучителен семинар. Темата на семинара е “Теоретична и практическа подготовка на представителите на НПО и бизнес организации, за реакция при наводнения и последващи кризи”.

Участие в него взеха представители на народно читалище “Граовска пробуда-1928” в село Велковци, народно читалище “Просвета-1922” в село Бегуновци, народно читалище “Пробуда-1931” в село Ноевци, народно читалище “Пробуда-1927” в село Кошарево и народно читалище “Иво Войвода-1928” в село Долна Секирна.

Участие в семинара взеха и други читалища от област Перник.

Снимка: Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”-Перник

Виж също...

Loading...