В Трънско подпорна стена на улица струва 33 хиляди, а ремонт на съблекалня е 77 хиляди лева според списък на обектите в бюджет ‘2022

Общинските съветници на Трън са приели бюджета на Общината за 2022 година на свое заседание, проведено на 7 април. Това става ясно от протокол, публикуван на сайта на администрацията, видя репортер на Zapadno.com.

Преди да бъде гласувано решението на Общинския съвет, през месец март се проведе обществено обсъждане за планираните приходи и разходи на Трън, но гражданите на общината не изразиха критики, становища или предложения по бюджетната рамка. Какви са основните аспекти в бюджета за 2022 година като цяло може да прочетете в публикацията: 1 милион лева струва чистотата в Трънско, а приходите от такса смет са 4 пъти по-малко, земеделската рента не може да плати дори уличното осветление.

По-конкретният план за капиталовите разходи на Община Трън е представен в два поименни списъка на обектите за строителство и основен ремонт през годината. В единия Общината е заложила 1,7 милиона лева, от които общо 1,2 милиона лева ще струват ремонтите на 5 улици в град Трън и 3 улици в селата Туроковци и Ярловци. При повечето от тях основен ремонт ще претърпят само отделни участъци. Цената за това ще е между 103 хиляди и 237 хиляди лева на обект, като най-скъпият ремонт ще е в Туроковци.

По-малко от половин милион лева ще струват останалите обекти в капиталовата програма на Община Трън. От тях 281 хиляди лева ще струва основният ремонт на покрива на сградата, в която се помещават “Трънска гора” и Център за обществена подкрепа “Дъга”. Изграждането на подпорна стена на улицата под градския стадион ще струва 33 хиляди лева, а за ремонт на съблекалнята на стадиона са заделени 77 хиляди лева. Други 86 хиляди лева ще трябват, за да се достави и монтира нова дограма на спортната (волейболната) зала в Трън.

Във втория списък на Общината са записани разходи на стойност 1,2 милиона лева. Там са предвидени пари за познати обекти, като реконструкция на довеждащия водопровод за град Трън – 998 828 лева, за аварийно укрепване на свлачище на общинския път до село Банкя – 14 485 лева, и за основен ремонт на съоръжения в парка в местността „Ждрелото“ – 18 122 лева. Срещу сумата от 239 лева е записано: “Аварийно възстановяване и реконструкция на моста на река Ерма, гр. Трън, кв. Мурговица и подпорни стени при моста – инженеринг: проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор”. За същите дейности по възстановяване на подпорни стени са заложени 2 090 лева. Още 38 857 лева са предвидени за ремонта на Трънската екопътека. Предвижда се закупуване на професионални моторни коси с 2 704 лева, като сумата е от предходен остатък на капиталовите разходи от 2021 година. Доставка на компютърни конфигурации за социални услуги от резидентен тип ще струва 5 000 лева. За биологична рекултивация на бившето депо за битови отпадъци край града са заложени 6 810 лева.

Виж също...

Loading...