Институции в област Перник разговаряха за пътната сигурност с експерти от Държавна агенция по безопасност на движението

В Областна администрация-Перник се състоя заседание на Областната комисия за безопасност на движението под председателството на заместник-областния управител Ива Борисова. На срещата бяха поканени представители на Общините Перник, Земен, Трън, Радомир, Ковачевци, „Охранителна полиция“ към Областна дирекция на МВР-Перник, „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР-Перник, Окръжна прокуратура- Перник, „Пожарна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник, областен отдел „Автомобилна администрация“-Перник, Областно пътно управление-Перник, Регионално управление на образованието-Перник, Регионална здравна инспекция, Български червен кръст, Съюз на българските автомобилисти-Перник, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Гости на заседанието на Комисията бяха Марта Петрова, която е директор на дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ в Държавна агенция по безопасност на движението и Росен Ралчев – главен експерт в агенцията „До 2024 година трябва да бъде направена цялостна оценка на безопасността на пътната инфраструктура. Това е много сложен управленски, експертен, аналитичен и технически процес, в резултат на който ще имаме много по-пълна картина на състоянието на нашата инфраструктура“, сподели директорът на дирекция “Стратегии, анализ и оценка” в Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” Марта Петрова. И добави, че се предвижда да се направи електронна система, в която да се подават сигнали за проблеми в пътната инфраструктура.

В рамките на заседанието беше приет годишния доклад за 2021 година за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата за област Перник.

Виж също...

Loading...