Местата за настаняване с над 10 легла в област Перник са изкарали 48 хиляди лева за месец от пренощували 659 лица

През февруари 2022 година, по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 675 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49,9 хиляди, а на леглата – 101,2 хиляди. В сравнение с февруари 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0,5 %, а броят на леглата в тях – с 3,5 %, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 година е 793,9 хиляди или с 26,5 % повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 503 хиляди нощувки, а чуждите – 290,9 хиляди.

През втория месец на настоящата година в област Перник са функционирали 7 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на леглата в тях е бил 303. Максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец в тези места за настаняване е бил 8 484 броя. Реализираните нощувки от тези места за настаняване в региона са били 1 183 броя, от които 116 са от чужденци. Общият брой на пренощувалите лица за февруари е 659, от които 72 лица са били чужденци. Местата за настаняване са генерирали общо 48 хиляди лева приходи, от които 8 хиляди лева са от чуждестранните граждани.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...