Над 653 000 хора с увреждания получават месечна финансова подкрепа за първите 3 месеца на годината, разходите за помощите са с над 6 милиона лева повече в сравнение с 2021-а

Средно 653 503 души са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания през периода януари – март 2022 година. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Право на такава подкрепа имат пълнолетни хора с трайни увреждания (с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 или над 50 %), съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Размерът на помощта е процент от линията на бедност според степента на увреждането и се актуализира ежегодно спрямо нейния размер. През 2022 година той се повиши на 413 лева, което доведе до близо 12 % ръст на месечната финансова подкрепа за хората с увреждания.

Най-висок размер получават хората с над 90 на сто степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. Те получават 235 лева и 41 стотинки месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. За хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, нейният размер е 123 лева и 90 стотинки. Хората с над 90 на сто степен на увреждане получават месечна финансова подкрепа от 103 лева и 25 стотинки месечно. За хората с от 71 до 90 на сто степен на увреждане размерът й е 61 лева и 95 стотинки, а за хората с от 50 до 70,99 степен на увреждане – 28 лева и 91 стотинки.

Разходите за изплащане на месечна финансова подкрепа през първото тримесечие на 2022 година са 121 215 805 лева  – с над 6 милиона лева повече в сравнение със същия период на миналата година.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...