25 нарушения в 28 проверени договора за обществени поръчки в Трън, Брезник – без проблеми, установени от Държавната финансовата инспекция

В началото на годината основна тема в обществото бяха оплакванията на кметове, че получават непосилни сметки за ток. Те искаха спешна помощ от правителството и ограничаваха уличното осветление, за да се справят със ситуацията, предаде репортер на Zapadno.com.

Новата държавна власт тогава заподозря политически мотиви в оплакванията на Общините и вместо помощи им изпрати финансови проверки. Тогава премиерът съобщи пред медиите: “На всяка Община, която има недостиг и невъзможност да плаща сметките си за електичество и други услуги и иска подпомагане от държавата, изпращана инспекция от Агенцията за държавна финансова ревизия, за да сме сигурни, че липсата на средства не е функция на непрозрачни обществени поръчки.”

Няколко месеца по-късно Финансовата инспекция е излязла с доклад, от който става ясно, че нарушения в Брезник няма, а в Трън са установени 25 проблема при обществените поръчки.

За периода 1 януари – 31 март 2022 година финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция приключиха 113 финансови инспекции. Проверени са 373 обществени поръчки на обща стойност 470 715 451 лева и 878 договора на обща стойност 2 745 311 653 лева, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Сред инспектираните обекти са Общините Брезник и Трън. Финансовите инспекции са извършени и в други общински администрации, които са били по искане на министъра на финансите на основание член 5, алинея 1, точка 4 от Закона за държавната финансова инспекция със заповеди на директора на Агенция за държавна финансова инспекция. Задачите на проверяващите Общините са били да проверят за законосъобразността относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, в това число проверка на член 126 от Закона за публичните финанси, във връзка с § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, както и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, за извършените разходи за доставка на електрическа енергия, за периода от 1 октомври 2021 година до 31 януари 2022 година. Друга основна задача е била да се проверят предприетите мерки за намаляване на разходите за електроенергия, в това число действия по въвеждането на ограничения в предоставянето на публични услуги, свързани с разхода на електроенергия към 31 януари 2022 година.

В Община Брезник проверяващите са извършили проверка за законосъобразност, свързана с отчетените към 31 декември 2020 година поети ангажименти за разходи, във връзка с изискванията на член 94, алинея 3, точка 2 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от Закона за публичните финанси. При проверката не е проверявано европейското финансиране. Докладът за Брезник завършва с това, че няма нито едно установено нарушение и не са установени “индикатори за измама” по смисъла на § 1, точка 9 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция. Последващи проверки по Закона за държавната финансова инспекция не са предвидени.

Проверяващите от Агенцията за държавна финансова инспекция са инспектирали и Община Трън. Проверките са били, свързани със законосъобразността при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в това число трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на Общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им. Друга задача на проверяващите е била да се провери законосъобразността при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на Общините, както и за спазване разпоредбите на член 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им. При проверката не е проверявано европейското финансиране. Констатирани са общо 25 нарушения в Община Трън. 9 от нарушенията са на член 29, алинея 2, във вр. с алинея 1 от Закона за обществените поръчки, а други 7 нарушения са свързани с член 26, алинея 1, точка 1 от същия закон. Още 9 нарушения са свързани с подзаконови нормативни актове от Закона за обществените поръчки или по-конкретно член 29, алинея 2, във вр. с алинея 1, вр. с член 36, алинея 1, точка 4. При проверката не са установени “индикатори за измама” по смисъла на § 1, точка 9 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция. След инспекциите са съставени 25 броя актове за установяване на административни нарушения. Докладът за Трън показва още, че са проверени 6 обществени поръчки на обща стойност 1 030 182 лева без включен ДДС. Проверени са и 28 договора на обща стойност 1 530 779 лева. Накрая докладът завършва с това, че по Закона за държавната финансова инспекция ще има последващи проверки.

С целия текст на документа от Агенцията за държавна финансова инспекция може да се запознаете като натиснете тук.

Виж също...

Loading...