Младите хора в Трънско са близо 170 от всичките 3 584 жители на общината, 10 от тях са приети във висши учебни заведения

През 2021 година 10 млади човека от Трънско са приети за обучение във висши учебни заведения. Това става ясно от Годишен доклад за младежта в община Трън, приет в началото на месец април от общинските съветници и публикуван на сайта на местната власт.

Документът започва със статистика, от която научаваме, че населението на община Трън към 15 декември 2021 година наброява 3584 жители по данни на служба ГРАО. Младите хора от 15 до 29 години в Трънско са 168 лица по постоянен адрес, като от тях – 92 мъже и 76 жени. През миналата година по информация на ръководството на трънското средно училище “Гео Милев” за учебната 2020/2021 година няма ученици от 16 до 18 години, отпаднали от образователната система. С достъп до образователна среда са били 20 деца със специфични образователни потребности, а в самостоятелна форма на обучение са преминали 14 ученици.

В доклада е посочено още, че Община Трън предоставя възможност за професионална реализация и кариерно развитие на младежи, завършили висше образование като на същите е предоставена от месец декември 2019 година възможност за кандидатстване и започване на работа по програма “Старт в кариерата” в общинската администрация. За цялата минала година по същата програма в Общината е било назначено на работа 1 лице.

Към 31 декември 2021 година безработните лица на възраст от 18 до 29 години, които са регистрирани във филиала на дирекция “Бюро по труда”, наброяват 37 лица. От тях 5 са до 19-годишна възраст, 8 са на възраст между 20 и 24 години и 24 са на възраст от 25 до 29 години. По образователна квалификация най-много регистрирани безработни младежи са с начално или по-ниско образование (16), а само един е висшист.

Статистиката за осигурена заетост на безработни лица от 18 до 29 години за 2021 година показва, че общо 8 са назначените на работа младежи чрез различни програми. Не се уточнява каква е била работата, дали е била временна и с каква продължителност.

В отчета се посочва още, че младежите в Трънско могат да развиват своите умения в местното читалище чрез формираните групи или в двата спортни клуба.

Виж също...

Loading...