Дни преди Великден цените на цяло агне на едро в област Перник са били най-ниски от регионите или от 19 лева и 1 стотинка за килограм

Като цяло, през периода 13 – 20 април 2022 година средните цени по веригата на предлагане на агнешко месо за страната се движат малко над нивата от предходната седмица. Само при търговията на дребно с цяло агне се отчита понижение на цените, съобщиха от Министерство на земеделието.

По области, цените на едро на цяло агне са в диапазона от 19 лева и 1 стотинка за килограм в Перник и София до 23 лева за килограм в Силистра. Сравнявайки с предходната седмица, в десет от областите е налице увеличение на стойностите от 0,2 % в Стара Загора до 11 % във Видин, Враца и Монтана, а само в Пазарджик и Пловдив – понижение, с по 3,4 %. Средната цена на едро за страната е 20 лева и 56 стотинки за килограм, с 2 % над нивото от предходната седмица.

Търговията на едро с агнешки бут се запазва на цени от 19 лева и 22 стотинки за килограм в областите Перник и София до 25 лева и 49 стотинки за килограм в Русе. В осем области стойностите се повишават с между 2,8 % и 7 % на седмична база (най-чувствително във Видин, Враца и Монтана), което води до увеличение на средната цена на едро за страната с 2,1 %, до 21 лева и 80 стотинки за килограм.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...