Детската градина в Брезник и кметството на Гърло кандидатстваха с проекти по кампания за чиста околна среда, но не ги одобриха

Над 1 700 са проектите, с които институции са кандидатствали за финансиране по национална програма “За чиста околна среда – 2022 г.”. Сред тях са и два от детската градина и кметско наместничество в община Брезник, видя Zapadno.com.

В резултат на обявения прием за националната кампания са били получени и разгледани общо 1 740 броя проекти, от които 843 броя на Общини и кметства, 433 броя на училища, Центрове за подкрепа за личностно развитие и Общински детски комплекси и 464 броя на детски градини, съобщиха от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Сред проектните предложения е проект на детска градина “Брезица” за изграждане на спортна площадка с ударопоглъщаща настилка в двора на детското заведение в град Брезник, който е на стойност 6 600 лева. Вторият проект от Брезнишко е на кметското наместничество в село Гърло и е за пространство за игра на децата “Цветята на утрешния ден”. Проектът на Гърло е на стойност 15 000 лева.

След извършено класиране от Комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите са били одобрени за финансирани 341 броя проектни предложения. Сред одобрените проекти не попадат проектните предложения на двете институции от община Брезник.

Виж също...

Loading...