Трънското читалище развива талантите на 50 деца и 20 възрастни, а библиотеката се е обогатила с над 700 книги за миналата година

Два отчета, свързани с трънското народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”, бяха разгледани на заседание от общинските съветници на Трън. Заседанието се проведе на 24 март, съобщават от Общинския съвет.

На сесията трънските съветници разглеждаха отчет по изпълнение на годишната програма за дейността и отчета за изразходваните финансови средства на местното читалище за 2021 година. Според отчета дейността на читалището през изминалата година, не е била организирана и изпълнена съгласно приетият културен календар и програма за развитие на читалищната дейност, поради наложените със заповед на здравния министър противоепидемични мерки.

Въпреки ограниченията и мерките в библиотеката към читалището са направени 5 623 посещения, като средно са регистрирани 685 читатели, от които 114 са деца и 571 са възрастни. Над 700 книги е новопостъпилата литература за 2021 година, като 563 заглавия са дарени от институции и частни лица, а останалите 150 са закупени със средства от читалищния бюджет.

Запазени са всички форми в читалището, като голяма част от дейностите се извършват от служителите, като изобразително изкуство, моделиране и дърворезба. В отчета пише още, че в читалището са развивали своя талант и умения над 50 деца и 20 възрастни в 6 художествени форми, сред които групи по народни танци, курс по краезнание и история и други.

“Въпреки намалената дейност на читалището през изминалата 2021 г. заради ограниченията, дейността беше разнообразна. Надяваме се през 2022 година, при отпадане на мерките, да се активизира читалищната дейност”, четем в края на отчета за изпълнение на годишната програма за дейността на читалището.

В отчета заизразходваните финансови средства е записано, че за 2021 година читалището е разполагало с 211 422 лева, от които 13 048 са собствени приходи и 198 374 лева от субсидии и програми. Разходите за материали са в размер на 13 789 лева, от които 132 лева за вода, 10 724 лева за електроенергия, 1 365 лева за канцеларски материали и 1 568 лева за хигиенни и електроматериали, инструменти и резервни части. Разходите за външни услуги, като интернет, транспорт и други са в размер на 3 925 лева. Разходите за заплати са едно от най-големите пера в читалищния бюджет или общо 142 459 лева, като отделно са изразходвани 26 735 лева за осигурителни вноски и други. В графата “други разходи” са посочени 866 лева, от които 393 лева за банково обслужване и 473 лева за командировки. Разходите за придобиване на материални активи са в размер на 18 983 лева. В края на годината в касата на читалището има 4 660 лева и 5 лева в банка.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...