Декларациите за трудови злополуки в област Перник, които са подадени в Националния осигурителен институт, са под 2 %

През 2021 година в Националния осигурителен институт са декларирани общо 2 588 трудови инциденти. От тях за трудови злополуки са приети 2 392, като 2020 са станали на работното място, а 372 – при отиване или връщане от работа. Смъртните злополуки са 68, от които 4 са с жени. Загубените календарни дни от трудови злополуки са общо 173 947. Това показва годишната оперативна информация за трудовите злополуки, регистрирани през миналата година, съобщават от Националния осигурителен институт.

Сравнителният анализ на годишните оперативни данни за 2021 година с тези за предходната година показва увеличение на броя на подадените декларации за трудови злополуки. За периода те са нараснали с 81, докато общият брой трудови злополуки е с 83 повече спрямо 2020 година. Злополуките, станали на работното място, са се увеличили със 119, а тези при отиване или връщане от работа са намалели с 36. С 21 по-малко са смъртните трудови злополуки. Намаление на злополуките, свързани с работния процес, има в 34 икономически раздела, увеличение се наблюдава в 45, а в 4 няма изменение.

Най-голямо е увеличението на трудовите злополуки в разделите „Образование“ (+27) и „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ (+17). С по 15 повече са трудовите злополуки в „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“, „Строителство на съоръжения“ и „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Най-голямо е намалението на трудовите злополуки в разделите „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ (-19), „Добив на метални руди” (-14), „Сухопътен транспорт” (-13), „Строителство на сгради“ (-11) и „Събиране, пречистване и доставяне на води“ (-9).

Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2021 година са с 11 467 повече от тези през 2020 година. Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2021 година е 72,7 календарни дни, което е с 2,3 календарни дни повече спрямо година по-рано.

Под 2 % (1,43 %) са подадените декларации за трудови злополуки в териториалното поделение на Националния осигурителен институт за област Перник.

Виж също...

Loading...