Общинските администрации на Брезник и Трън се увеличават с по двама служители, които ще работят в звена за вътрешен одит

Увелича се броят на чиновниците в общинските администрации в Брезник и Трън. Решения за това бяха приети по време на заседания, които Общинските съвети в Трън и Брезник проведоха през месеците март и април, предаде репортер на Zapadno.com.

В докладните до общинските съветници на двете общини кметовете посочват, че с отпуснатите финансови средства в държавния бюджет за 2022 година се осигуряват пари за звена за вътрешен одит. Звената са на пряко подчинение на кметовете. Тяхната работа е да помагат на местната администрация да постига целите си, като се прилага ред и дисциплина за подобряване на ефективността, на контрола и управлението.

С решение на Общински съвет-Трън от 24 март е утвърдена общата численост и структура на общинската администрация, в която се включва и разкриването на 2 щатни бройки за звено “Вътрешен одит”. Така чиновниците се увеличават до общо 63 лица. След последните местни избори през 2019 година едно от първите решения на Общинския съвет беше администрацията на Трън да е съставена от 48 човека плюс 83 места за чистота, социален патронаж и други. Година и половина преди следващите избори числеността на хората, които са на заплата към местната власт става 63 лица за администрация и 72 за други дейности. От тогава досега, освен нововъведението с вътрешния одит, промени има при ангажираните с чистотата, които са станали с един повече, а всички 12 бройки, чиято работа е била свързана с „Други дейности по икономиката“, вече са отпаднали.

В навечерието на великденските празници общинските съветници на Брезник също гласуваха одобрение промяна на числеността и структурата на Община Брезник за мандат 2019 – 2023 година. Досега персоналът в общинската администрация включваше 61 лица на щат. Този брой обхваща кмет, двама заместник-кметове и секретар, 13 човека в обща администрация и 24 лица със специализирани функции. Броят се също 1 избираем кмет на село и 19 назначени от Общината кметски наместници. След решението на Общинския съвет администрацията се увеличава с още 2 щатни бройки за звеното по вътрешен одит, с което общата численост на персонала става 63.

Отделно от този брой, към Община Брезник се водят 67 човека, работещи в старческите домове, в социалния патронаж, осъществяващи дейности по почистване, административни услуги и други. Част от парите за заплати в общинския бюджет отиват също за допълнителни 10 човека, чиято дейност се дофинансира и с изравнителни субсидии от държавния бюджет.

Виж също...

Loading...