Кметът на Трън с 2 600 лева основно възнаграждение след вдигането на минималната заплата и 16 000 лева за представителни разходи

Увеличение на основната месечна заплата на кмета на община Трън е разглеждал Общинският съвет на 7 април 2022 година, става ясно от протокол от заседанието, публикуван на сайта на общинската администрация.

С докладна до общинските съветници кметът на Трън Цветислава Цветкова е посочила, че е извършен анализ, на чиято база предлага увеличение на своята индивидуална и основна месечна заплата. Ръстът на заплатата е обяснен с увеличението на минималната работна заплата (считано от 1 април 2022 година) и пропорционалното увеличение на месечните възнаграждения на служителите в общинската администрация.

Към основното възнаграждение се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер 1 на сто за всяка прослужена година. Освен това от възнаграждението се правят данъчни и осигурителни удръжки, както и други удръжки, определени със закон или съгласно Вътрешните правила за работна заплата в Община Трън, става ясно от уточненията в докладната.

Общинските съветници са приели единодушно увеличението на кметската заплата, като на същото заседание са одобрили и средства за представителни разходи на кмета в размер на 16 000 лева. Решението е част от приетия бюджет на Общината.

Виж също...

Loading...