Над 70 % от населението на област Перник на възраст между 15 и 64 години е икономически активно за 2021 година

През 2021 година икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 57,3 хиляди или 76,9 % от населението на същата възраст, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Общият брой на заетите лица e 55,4 хиляди или 52,9 % от населението на 15 и повече навършени години. От тях 28,4 хиляди са мъже и 27 хиляди са жени. Коефициентите на заетост са
съответно 56,4 % за мъжете и 49,6 % за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 53 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71,2 %, съответно 71,8 % за мъжете и 70,5 % за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 17,2 хиляди. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години с висше образование в област Перник са 10,8 хиляди, като коефициентът на заетост е 86,8 %.

Виж също...

Loading...