Област Перник е сред регионите с най-малко сключени бракове за 2021 година, когато в страната са регистрирани общо 26 620 брака

През 2021 година са регистрирани 26 620 юридически брака – с 4 448 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност8
е 3,9 промила. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове
(19 175) са сред населението в градовете, съобщиха от Нациолния статистически институт.

През 2021 година средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32,8 и 29,8 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0,3 години за мъжете и 0,4 години за жените. За 85,5 % от жените и 84,8 % от мъжете, сключили граждански брак през 2021 година, той е бил първи. Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград – 5,6 промила, Силистра – 4,9 промила и Добрич – 4,7 промила, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник – 2,4 промила, Смолян – 2,5 промила и Кюстендил – 2,7 промила.

Броят на разводите през 2021 година е 10 021, или с 1 006 повече от регистрираните през 2020 година. От всички прекратени бракове 77,4 % се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (65,5 %), следват причините „несходство в характерите“ (21,7 %) и „фактическа раздяла“ (11,6 %). Разводът не е бил първи за 10 % от жените и 10,8 % от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2021 година.

Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15,5 години.

Виж също...

Loading...