Община Брезник възнамерява да ремонтира съществуващ водопровод, който преминава през селата Режанци и Конска

Община Брезник има инвестиционно предложение, свързано с реконструкция на съществуващ водопровод. Процедурата е в начален етап и законът изисква обществеността да бъде уведомена за намерението, поясниха от общинската администрация.

Проектът предвижда реконструкция на довеждащ водопровод от разпределителна шахта до съществуващ водопровод при река Конска. Предвижда се ремонт на водопровод с диаметър Ф 160 и с дължина 3 километра и 103 метра, както и водопровод с диаметър Ф 90 с дължина 609 метра. Площта на сервитутната зона попада в землищата на селата Режанци и Конска. Чрез този водопровод се доставя вода от групата “Секирна – Брезник”, поясниха от Общината.

Виж също...

Loading...