От 3 май на пенсионерите със завършен ваксинационен курс ще се изплатят по 75 лева, а майските пенсии ще се превеждат от 9 май

От 3 май тази година започва изплащането на еднократната добавка от 75 лева на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс през март 2022 година, съобщиха от Нациолния осигурителен институт.

Според данните, предоставени в Националния осигурителен институт от Министерството на здравеопазването, в това плащане са включени общо 7 099 пенсионери. От началото на годината броят на имащите право на тази сума достигна 748 822 души.

Допълнителна сума от 75 лева се изплаща еднократно на правоимащите лица, независимо от вида и размера на пенсията им или от тяхната възраст. Тя не е част от пенсионното плащане. Платежните сметки в банките и другите платежни институции на правоимащите, които получават пенсията си по банков път, ще бъдат заредени на 3 май.

Редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за май тази година започва на 9 май (понеделник) и ще продължи до 20 май (петък). Едновременно с тях отново ще бъдат направени и допълнителните плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите – така наречената „ковид добавка“ от 60 лева и разликата между общата сума от пенсии и добавки през януари 2022 година и общата сума от пенсии и добавки от декември 2021 година.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва по график, предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават сумите по банков път, ще бъдат извършени на 9 май 2022 година.

Виж също...

Loading...