Под 7 милиона души е населението на България според текущата демографска статистика, първи окончателни данни ще има през есента

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2021 година е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 77 611 душибили с 1,1 %, съобщиха от Нациолния статистически институт.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното на населението през тедвижениекущата година. През 2021 година се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване ‘2021, очакваният брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 година е 6 520 314 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията. Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на резултатите от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за
съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване ‘2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване ‘2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Виж също...

Loading...