Цените на едро за цяло агне в област Перник са се повишили, но за сметка на това малките магазини продават агнешка плешка и бут по-евтино

Средно за страната, през периода 20 – 27 април 2022 година цените на агнешкото месо на едро отбелязват леко повишение на седмична база. При предлагането на дребно средните ценови стойности са около или малко под нивата от предходната седмица, показва анализ на Министерство на земеделието.

Търговията на едро с цяло агне е в ценовия интервал от 19 лева и 10 стотинки за килограм в област Кюстендил до 23 лева за килограм в Силистра. В сравнение с предходния седмичен период, в три области се наблюдава поскъпване на продукта от 0,5 % в Ловеч до 11,9 % в Перник и София, а единствено във Варна – поевтиняване, с 10,9 %. Средната цена на едро за страната е 20 лева и 65 стотинки за килограм, с 0,4 % над нивото от предходната седмица.

Най-ниски цени на едро на агнешки бут се отчитат във Видин, Враца и Монтана (20 лева и 60 стотинки за килограм), а най-високи – в Русе (25 лева и 49 стотинки за килограм). Сравнявайки с предходната седмица, в Перник и София продуктът поскъпва с по 16,8 %, докато във Варна поевтинява с 6,4 %. В резултат, средната цена на едро за страната се увеличава с 1 %, до 22 лева и 2 стотинки за килограм. В големите супермаркети цените на дребно на този вид разфасовка варират от 19 лева и 95 стотинки за килограм в Разград и Силистра до 23 лева и 90 стотинки за килограм в Перник и София. В петнадесет области се регистрират разнопосочни седмични ценови колебания в границите от -9,8 % в Ловеч до +19,8 % в Перник. Средно за страната, цената на дребно в големите търговски вериги е 21 лева и 53 стотинки за килограм, с 0,5 % по-ниска на седмична база.

Предлагането на агнешки бут в по-малките магазини е на цени от 19 лева и 40 стотинки за килограм в Бургас, Сливен и Ямбол до 25 лева и 75 стотинки за килограм в Монтана. В осем от областите продуктът поевтинява в рамките на 1,1 % – 5,8 % на седмична база, най-съществено в Перник и София, докато единствено в Търговище е налице поскъпване, с 9 %. Така, средната цена на дребно в другите търговски обекти за страната намалява с 0,9 %, до 23 лева и 11 стотинки за килограм.

Цените на едро на агнешка плешка се движат от 19 лева и 10 стотинки за килограм в Кюстендил до 23 лева и 25 стотинки за килограм в Силистра. Леко седмично увеличение на цената се отчита в Силистра – с 1,1 %, а по-сериозно – в Перник и София – с по 8,1 %. Единствено във Варна продуктът поевтинява, с 10,7 %. Средно за страната, цената на едро е 20 лева и 96 стотинки за килограм, с 0,2 % по-висока на седмична база.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...