Линията на бедност в област Перник е сред най-високите в страната или 592 лева средномесечно на лице от домакинство

През 2021 година линията на бедност общо за страната e 504 лева и 33 стотинки средномесечно на лице от
домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532,4 хиляди лица, или 22,1 %
от населението на страната, съобщиха от Нациолния осигурителен институт.

През 2021 година най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно 343 и 355 лева, а най-високата – в област София (столица) (733 лева), следвана от областите Перник (592 лева), Кюстендил (539 лева) и София (529 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 28,3 %, София – 25,8 %, Сливен – 25,2 %, и Бургас – 25,2 %. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Силистра – 10,2 %, Габрово – 11,1 %, Благоевград и Разград – по 15,1 %.

В областите Русе, Кюстендил, Разград, Ямбол, София, София (столица), Сливен, Перник, Търговище, Смолян и Плевен относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В пет области – Силистра, Ловеч, Видин, Пазарджик и Хасково, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...