Над 800 са самостоятелните детски ясли и яслени групи в състава на детските градини, в които има общо 32 856 места

Към 31 декември 2021 година в страната функционират 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях, съобщиха от Националния статистически институт.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 724, като 15 347 от тях са момчета, а 14 377 – момичета. Осигуреността с места в детски ясли към 31 декември 2021 година общо за страната е 18,2 %, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения – 16,5 %.

Виж също...

Loading...