Предстоящата областна кампания по безопасност на движението по пътищата бе дискутирана между областния управител и представители на държавна агенция

Областният управител Кирил Стоев се срещна със заместник-председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Димитър Илиев и с представители на държавното ведомство. Поводът е предстоящата областна кампания по безопасност на движението по пътищата, инициирана от Стоев заради тежките пътнотранспортни произшествия на територията на област Перник, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ пое ангажимент за сътрудничество, давайки насоки за по-добрата работа между отделните звена в Областната комисия за безопасност на движението по пътищата и оптимизиране на нейната работа. Основните усилия са насочени в маркиране на “черните точки” с повишена интензивност на пътнотранспортни произшествия в областта.
„Целта ни е да намалим честотата на тежките ПТП-та на територията на областта, а всеки един спасен човешки живот за нас ще бъде успех“, заяви Стоев при срещата си с Димитър Илиев.

Двете институции започнаха незабавен обмен на информация и съгласуване на последващи действия. Целта е кампанията да обхване възможно най-широк кръг от представители на различни институции и да бъде многокомпонентна, за да може да въздейства върху всички участници в движението по пътищата – деца, тийнейджъри, млади шофьори, рискови групи, пешеходци.

През 2019 година Европейската комисия обяви нова цел за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата до 2030 година в сравнение с 2019 година. За изпълнение на тази общоевропейска цел националната политика на Република България в областта на безопасността за движение по пътищата изисква ангажирането на все по-голям обществен ресурс за ефективно противодействие на пътния травматизъм.

В предстоящата седмица областният управител ще присъства на национална работна среща в Министерски съвет, организирана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за запознаване с проблемите и предложенията при провеждането на обучението и изпита на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.

Снимка: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...