Община Трън търси още един чиновник, който ще е ръководител на звеното за вътрешен одит и заплатата му няма да е по-ниска от 780 лева

Конкурс за ръководител на звено “Вътрешен одит” към Община Трън е обявен от трънската общинска администрация. Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт, но минималният размер на възнаграждението е 780 лева, става ясно от обявление за конкурса.

В края на месец април читателите на Zapadno.com научиха, че общинските администрации на Брезник и Трън се увеличават с по двама служители, които ще работят в звена за вътрешен одит. Звената са на пряко подчинение на кмета на съответната община и средства за тях са осигурени от държавния бюджет за 2022 година.

Конкурсът за ръководител на звеното в Община Трън ще се проведе на два етап – защита на концепция и събеседване. Сред минималните изисквания, които кандидатите трябва да притежават е най-малко 3 години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

Виж също...

Loading...