За директор на Центъра за обществена подкрепа в Трън се явиха двама кандидати, които не бяха допуснати до конкурса

Двама кандидати са се явили до конкурса за директор на Центъра за обществена подкрепа в град Трън, става ясно от протокол на конкурсната комисия от 23 март 2022 година, публикуван на сайта на Общината.

През месец март конкурсната комисия е разгледала документите на двамата кандидати и е излязла с решение, че те не се допускат до конкурса. Комисията е посочила, че кандидатите не отговарят на изискването за професионален опит и изискваното за заемане на длъжността образование. Единият кандидат не е одобрен и поради още една причина – не е представил документ, който да удостоверява наличието на професионален опит.

Виж също...

Loading...