Потребители оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, сочи изследване за месец април

През април 2022 година изследването показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията
на потребителите в сравнение с януари, съобщиха от Нациолния статистически институт.

Общият показател на доверие на потребителите намалява с
4,9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете – съответно с 5,7 и 4,6 пункта.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 11,8 и 15,0 пункта.

По-негативни в сравнение с януари са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства. Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват (повишение на балансовия показател с 4,9 пункта).

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 5,4 пункта.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Виж също...

Loading...