Училищно настоятелство “Васил Левски” към брезнишкото училище ще проведе общо събрание, което е насрочено за края на месеца

Общо събрание на Училищно настоятелство “Васил Левски” към брезнишкото средно училище ще се проведе на 30 май. Събранието ще се състои в местното народно читалище “Просвещение-1870”, съобщи за Zapadno.com председателят на Училищното настоятелство Бистра Кръстева.

В дневния ред на са включени 6 точки, сред които са доклад за дейността на Училищното настоятелство за 2019 – 2021 година, приемане на отчет на настоятелството за 2019 – 2021 година, освобождаване на членовете на Съвета на настоятелите и избор на нов Съвет на настоятелите и избор на нов Контролен съвет.

По време на събранието се очаква приемането на нови членове и обсъждане на организационни въпроси. Събранието ще започне в 17:30 часа, а при липса на кворум, на основание член 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, същото ще се проведе с час по-късно, в 18:30 часа, на същото място, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Виж също...

Loading...