Общинарите на Трън и Брезник прехвърлиха ВиК-въпроси към кметовете си, за да гласуват за досегашната работа и за бъдещите планове на водната асоциация

На свои заседания през месец април Общинските съвети на Трън и Брезник са приели решения, с които упълномощават кметовете на двете общини да гласуват по своя преценка на заседанието на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „ВиК“ ООД-Перник. Протоколи от гласуванията са публикувани на интернет страниците на местните администрации, видя репортер на Zapadno.com.

Заседанието на Общото събрание на ВиК асоциацията е било насрочено за последния работен ден от април. Областният управител Кирил Стоев, който по право е и председател на ВиК асоциацията, е изпратил на Общините покана за участие на 29 април 2022 година. Поканата е придружена с дневен ред и предложения как да се гласува.

Новият губернатор, който представлява държавата в област Перник, е предложил в писмото си Общините да гласуват за приемане на финансовия отчет, както и на отчета за дейността на ВиК-Перник.

Предлага се бюджетът на асоциацията за 2022 година да е в размер на 57 142 лева, от които 20 хиляди лева ще дойдат от държавата, а останалите – от вноски на общините. Вноската на държавата е окончателно потвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Всяка община от своя страна добавя пари от собствения си бюджет, като размерът на вноските варира според процентното съотношение на гласовете в Общото събрание на асоциацията. Например, за Община Трън има 2,02 процента и нейната вноска за годината ще е в размер на 1 154 лева и 29 стотинки. Община Брезник е с процентно разпределение равно на 3,38 на сто и вноска в размер на 1 931 лева и 43 стотинки.

Областният управител е предложил също общинските власти да приемат подробна инвестиционна програма за инвестициите, които ВиК-Перник предлага да направи тази година по държавните и общински ВиК системи и съоръжения. Общо за областта през 2022 година се планира да бъдат инвестирани 282 000 лева.

От тях 6 217 лева са предвидените инвестиции, които ВиК-Перник ще отдели за рехабилитация на водопроводната мрежа в община Брезник. Други 1 895 лева ще са насочени към доставка и монтаж на водомери. С 879 лева през годината ще се прави реконструкция на канализацонни ревизионни шахти в Брезнишко.

В Трънско за шахтите има предвидени 525 лева. За водомери ще бъдат похарчени 650 лева, а за рехабилитация на водопроводи с дължина над 10 метра са заделени 4 198 лева за цялата 2022 година, за цялата територия на най-голямата по площ община в област Перник.

Виж също...

Loading...