Общините Брезник и Трън се включиха в заседание, свързано със сътрудничеството по етническите и интеграционни въпроси

Заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Под председателството на заместник-областния управител Ива Борисова заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. На срещата бяха поканени представители на шестте Общини на територията на областта – Перник, Радомир, Брезник, Трън, Ковачевци и Земен, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, дирекция „Бюро по труда“-Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане, Областна дирекция на МВР-Перник, Регионална инспекция по околната среда и водите-София, Областна дирекция „Земеделие“, Регионален отдел за “Национален строителен контрол”, Териториално статистическо бюро-Югозапад и Регионална организация „Купате“-Перник.

В дневния ред на заседанието бяха отчетени извършените дейности през 2021 година за подкрепа на интеграционните политики и бяха набелязани мерки и предложения за подобряване на интеграционните политики за предстоящата година.

Снимка: Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...