За музейното дело в Брезнишко държавата отпуска допълнителни 15 877 лева по бюджета на Община Брезник

Над 70 общински администрации в страната получават допълнителни средства за финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала по член 1, алинея 5, точка 10.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, научи Zapadno.com.

Допълнителните средства са одобрени с постановление на Министерски съвет, което е от 9 май. Сред Общините, които получават финансови средства по бюджетите си за тази година, е и Брезник. Посочената сума за Община Брезник е 15 877 лева и според документа от правителството средствата са за “финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер”.

Допълнителните трансфери се предоставят по по бюджета на Общината от централния бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Виж също...

Loading...