Община Брезник очаква от софийска фирма да достави нов автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, за който ще плати 240 хиляди лева

Нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване трябва да достави софийската фирма “С И С МЕТАЛ” ЕООД за нуждите на Община Брезник. Фирмата е класирана на първо място в обявена от общинската администрация обществена поръчка за доставка на специализирания автомобил, видя Zapadno.com.

В началото на месец май комисия, назначена от кмета на Брезник е отворила ценовите предложения и е оценила офертите по процедурата за възлагане на доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. До крайния срок за подаване на оферти само софийската фирма “С И С МЕТАЛ” е подала документи. Според офертата фирмата е предложила на Общината да достави специализирания автомобил срещу 200 000 лева без включен ДДС или 240 000 лева с ДДС. Цената на гаранционното (сервизното) обслужване и гаранционната отговорност на автомобила е в размер на 8 400 лева без включен ДДС или 10 080 лева с ДДС за целия гаранционен срок.

Комисията, която е била председателствана от заместник-кмета на община Брезник Иван Бъчваров, е класирала фирмата от София на първо място с получена комплексна оценка на офертата от 100 точки.

Община Брезник ще очаква доставка на нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване. Автомобилът и надстройката към него трябва да бъдат фабрично нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 1 януари 2020 година. Автомобилът и надстройката към него следва да не са били демонстрационни, да не са били рециклирани.

Според проекта на договора срокът за доставка на машината предстои да бъде дописан и ще е в календарни дни.

Виж също...

Loading...