В около 30 села в Брезнишко се стягат за землячески събори, които започват от месец май и продължават до края на септември

Уточнени са датите за провеждане на тазгодишните землячески събори в малките населени места в община Брезник, поясни за Zapadno.com младши експертът по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, социални и младежки дейности към общинската администрация Румяна Кръстева.

Тази година в 30 населени места в Брезнишко са предвидени събори. Земляческите срещи ще започнат от 21 май и ще продължат до 24 септември. Датите са уточнени с кметовете и кметските наместници. Повечето събори се провеждат през летните месеци, но има и такива, които се състоят през късната пролет и ранната есен.

На 21 май ще се проведат съборите в селата Завала и Ребро (в Ребро съборът е предпоследната събота на месец май). На 24 май ще са съборите в селата Садовик и Видрица. На 29 май (в последната неделя на месеца) ще се проведе съборът в село Бегуновци.

Юни е един от месеците с най-много събори в малките населени места на общината. Още в началото на месеца, на 4 юни ще се проведат съборите в селата Банище (първата събота на месец юни), Ярославци и Станьовци (в Станьовци земляческата среща съвпада с църковния празник Спасовден). На 5 – 6 юни ще се проведе съборът в село Слаковци. На 11 юни е съборът в село Горна Секирна, което е най-отдалеченото малко населено място от общинския център Брезник, както и земляческата среща в Брезнишки извор (във второто село местният събор съвпада с църковния празник Свети дух). На 12 юни са съборите в селата Конска (в Конска е втората неделя на месец юни), Долни Романци, Горни Романци (в двете села – Долни Романци и Горни Романци съборите са във втората неделя на месец юни). За 19 юни е предвиден съборът в село Ноевци. В края на месеца, на 26 юни, ще се проведе съборът в село Сопица (по традиция той е в последната неделя на месеца). През юни ще се проведат и съборите на селата Арзан, Гоз и Бабица, но към края на месец април датите не са уточнени.

През месец юли землячески срещи ще се проведат в селата Велковци и Кривонос. Съборът във Велковци ще е на 10 юли (втората неделя на месеца), а този в село Кривонос ще е на 30 юли (събота).

На 1 август ще се проведе съборът в село Режанци, който съвпада с църковния празник Илинден. На 28 август е съборът в село Долна Секирна.

През месец септември в 6 малки населени места на общината са предвидени местни събори. На 3 септември (в първата събота на месеца) е съборът в село Гърло. На 4 септември е съборът в село Непразненци, на 6 септември е този в село Муртинци, на 10 септември е земляческата среща в Красава. На 21 септември е съборът в село Гигинци, а на 24 септември е съборът в село Кошарево, който е и последният в малките населени места на общината.

В списъка до Община Брезник няма информация за съборите в селата Душинци и Брусник. В голяма част от селата във вечерите преди съборите ще се провеждат празнични програми с музика. Zapadno.com не носи отговорност за промяна на датите за местните землячески срещи.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...